Category Chiến tranh Việt Nam

Vũ khí phi hạt nhân tàn bạo Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam

Vũ khí phi hạt nhân tàn bạo Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam Mỹ từng sử dụng ở Việt Nam một loại vũ khí có khả năng gây chết người mà không tạo ra bất kỳ vết thương nào trên người bị trúng. Suốt những năm xâm lược Việt Nam, Không quân Mỹ đã […]

Chiến tranh Việt Nam: ‘Tổng thống’ Nguyễn Văn Thiệu ăn vạ chủ Mỹ

Originally posted on Chiến tranh Việt Nam:
Đây là tập tin âm thanh có chứa nguyên văn phát biểu từ chức của “tổng thống” chính phủ bù nhìn Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Trong hồ sơ này, chúng ta có thể thấy sự cay cú, ấm ức khi ông Thiệu không còn được…