Category Khủng bố

Câu chuyện Phở Hòa

Tại 1 chi nhánh Phở Hòa to nhất ở TP Seattle bang Washington. Khách hàng Việt Mỹ ăn uống cười nói hả hê bên ngoài, không biết chuyện gì bên trong. Bên trong, trong một căn phòng kín, cửa được khóa. Căn phòng khá chật nhưng vẫn đủ chỗ để đặt 1 lá cờ Mỹ, […]

Mỹ và “bầy vẹt” của họ không đủ tư cách giảng dạy cho các nước khác về Nhân Quyền

Nhân đọc hồ sơ nhân quyền kinh hãi của Mỹ, đọc lại một số bài về các tội ác không thể ác hơn của chính phủ Mỹ ở Việt Nam, và một số bài Mỹ và các con vẹt của họ lớn lối lên án nước này nước kia, trong đó có VN, là “vi […]

Vũ khí phi hạt nhân tàn bạo Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam

Vũ khí phi hạt nhân tàn bạo Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam Mỹ từng sử dụng ở Việt Nam một loại vũ khí có khả năng gây chết người mà không tạo ra bất kỳ vết thương nào trên người bị trúng. Suốt những năm xâm lược Việt Nam, Không quân Mỹ đã […]

Chúng nó là con gì?

Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Nhưng dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó. Nhưng có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua người ta không thể hiểu và lý giải được. Điều kỳ quặc ấy […]

Tổ chức khủng bố Việt Tân, đứa con lai thời hậu chiến

Tổ chức khủng bố Việt Tân Sau khi cuộc chiến chống Mỹ của Việt Nam kết thúc, một số phần tử ngụy quân và ngụy quyền chạy theo sang Mỹ. Một bộ phận trong số này chẳng những không ăn năn hối cải, không cải tà quy chính, mà còn ngày càng lầm đường lạc […]