Cổ nhân đã dạy rằng “hợp quần nên sức mạnh”. Chắc hẳn các anh cờ vàng cũng biết như thế nhưng lực bất tòng tâm. Tập thể nào cũng muốn có sức mạnh, tập thể cờ vàng cũng không ngoại lệ, nhưng không phải cứ “hợp quần “ là có ngay được sức mạnh. Muốn […]

Hình ảnh CS qua hệ thống Tâm Lý Chiến chế độ Sài Gòn Dân cờ vàng chống cộng ngày nay hùng hổ lắm nhưng trong thâm tâm vẫn sợ và nể CS. Chiến thắng của CS đã mở mắt họ ra và dạy cho họ một bài học quý vô cùng . Bài học về […]

Sau khi 1 tên Vichoco lân la dò hỏi giáo sư Ngô Bảo Châu rằng anh là theo “lề phải” hay “lề trái”, anh Châu đã trả lời ngay: “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Tính chất “cừu” này càng thấy rõ trong những thành […]

1. Bác Hồ một đời hi sinh cho Dân Tộc, Bác được cả dân tộc kính ngưỡng, nhưng các nhà dân chủ cuội lại dày công xuyên tạc bội nhọ Bác, thậm chí còn sử dụng ngôn từ và biếm họa rất bênh hoạn. Đây là cái ngu kinh điển nhất. 2. Bom mìn thuốc […]

A ghét B, B chống lại C, B cho rằng A ủng hộ C, ủng hộ luôn những cái xấu tồn tại trong C. Đó là một phép troll kinh điển nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng tôi ghét phản động, bọn phản động chống lại Đảng, Nhà Nước, Nước Nhà và thế là […]

Lòng yêu nước của dân Việt đã giúp dân tộc ta tồn tại đến nay. Ai cũng thấy đó là sức mạnh vô cùng to lớn với điều kiện nó phải được tập hợp lại và thống nhất hành động. Đảng CSVN đã làm được việc đó. Các thế lực cờ vàng ý thức được […]

Gần đây, một sự kiện gây nhiều chú ý trong cộng đồng người Việt ở Mỹ là việc nghị viên khu vực F TP Houston Hoàng Duy Hùng (HDH) về VN làm việc. Sự việc sẽ không mấy ồn ào nếu ông này không phải là thành phần từng có số má cờ vàng thuộc […]

Người ta có thể nói dối 1, 2 lần, nhưng không thể nói dối mãi mãi, chính vì vậy ngay từ thời chống Pháp thì thực dân phương Tây vẫn ra rả chính phủ Việt Minh là “độc tài”, “CPVN không dân chủ”, “CS tuyên truyền, “CS ác ôn côn đồ” này nọ nhưng đến […]

Tổ chức khủng bố Việt Tân Sau khi cuộc chiến chống Mỹ của Việt Nam kết thúc, một số phần tử ngụy quân và ngụy quyền chạy theo sang Mỹ. Một bộ phận trong số này chẳng những không ăn năn hối cải, không cải tà quy chính, mà còn ngày càng lầm đường lạc […]

Đặc điểm chung của loài rận: 1. Có máu phiêu lưu, ham của lạ, hay tưởng bở. Thường thì những người này muốn được như người xưa, “loạn thế sinh anh hùng”, Cơ hội làm quan khi thay vua đổi tướng,muốn được như các nhà yêu nước thời kháng Pháp,chống Mĩ. Luôn nghĩ thời này […]